Project RijswijkBuiten
bouw– en woonrijp maken

Realisatie nieuwbouwlocatie—div. deelplannen n.a.v. raamcontract

Project: Realisatie nieuwbouwlocatie – diverse deelplannen n.a.v. raamcontract
Opdrachtgever: Programmabureau RijswijkBuiten
Uitvoeringsperiode: 2013 t/m 2016 en 2017 t/m 2020
Aanneemsom: € 4.800.000,- (tot juli 2019)

5 miljoen aan werk binnen 5 jaar voor gemeente Rijswijk

Voor gemeente Rijswijk voert CMD sinds 2012 diverse deelplannen uit, voor het bouw- en woonrijp maken van de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Tot de zomer van 2019 heeft CMD hier inmiddels voor bijna 5 miljoen aan werk gerealiseerd, met zicht op meer werk tot 2020. De meeste deelplannen zijn uitgevoerd op basis van Engineering & Construct, voor het bouw- en woonrijp maken.

Vertrouwen de basis

Raamcontracten zoals deze, met een dusdanige lange duur, vertellen veel over de verstandhouding tussen CMD en het Programmabureau RijswijkBuiten. Vertrouwen is de basis waarop, naar volle tevredenheid, al meerdere jaren in het
gebied wordt gewerkt.

Aantal gerealiseerde deelprojecten op basis van
Engineering & Construct:

 • BRM (bouwrijp maken) deelplan 12, 22, 3a en Terras van Sion;
 • WRM (woonrijp maken) deelplan 2 en 3;
 • WRM deelplan 12 en bouw betonnen brug;
 • BRM deelplan 10 en 11;
 • BRM deelplan 22 en sanering en voorbelasting ’t Haantje;
 • Bouwteam Deelplan 8, schoolplein, herinrichting Spieringswetering en aanleg Kiss & Ride-strook.

“Flexibele opstelling en coördinatie door de aannemer”

De hoge tevredenheid blijkt onder andere uit de verklaring die is afgegeven door het programmabureau RijswijkBuiten, voor de uitvoering van deelplan 8: “Mede door de flexibele opstelling en coördinatie door de aannemer (lees uitvoerder) zijn de werkzaamheden ondanks de vele uitvoerende partijen (gelijktijdig!), tot volle tevredenheid uitgevoerd” , aldus de directievoerder. (Deelplan 8 is het bouw- en woonrijp maken van een schoolplein, van de Spieringsweteringweg en de aanleg van een Kiss & Ridestrook).

Vanaf de ontwerpfase betrokken

De deelplannen hebben met elkaar gemeen dat zij meestal op basis van Engineering & Construct door CMD zijn uitgevoerd. Dat wil zeggen dat CMD het DO (definitief ontwerp) heeft uitgewerkt naar een UO (uitvoeringsontwerp) – om het ontwerp en uitvoeringsproces naadloos op elkaar te laten aansluiten en zodoende faalkosten te verminderen. Vervolgens zijn de plannen zoveel mogelijk door eigen personeel en met eigen materieel uitgevoerd. CMD beschikt over een uitgebreid machinepark en 200 werknemers.

Werkzaamheden uitgelicht

 • Systems engineering;
 • Project-, plannings-, verkeers-, grondstromen-, omgevings-, flora en faunamanagement;
 • Inventariseren en coördineren werkzaamheden derden, zoals nutsbedrijven, openbare verlichting, nieuwbouwer, etc.;
 • Voorbelasting aanbrengen;
 • Ontgraven watergangen, cunetten, vervoeren en verwerken grond in voorbelasting en depot;
 • Aanbrengen (houten) damwanden;
 • DWA en HWA rioleringen en aansluitingen;
 • Aanleg wegconstructies / verhardingen / asfaltconstructies;
 • Inrichtingselementen aanbrengen.

Blik op nabije toekomst – Parkrijk Bouw- en woonrijp maken

Binnen het raamcontract is CMD geselecteerd om in vanaf 2020 t/m 2023 in een bouwteam, Parkrijk deelgebied ’ t Haantje, bouw- en woonrijp te maken. Hier worden 1.100 woningen gebouwd.

De diverse deelplannen zijn naar volle tevredenheid van Programmabureau RijswijkBuiten uitgevoerd en opgeleverd. CMD ziet uit naar verdere toekomstige samenwerking.

Bekijk projecten