Project Bouwteam

Realisatie infrastructuur Parkrijk

Nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten in Rijswijk

Project: Bouwteam – realisatie infrastructuur nieuwbouwlocatie Parkrijk RijswijkBuiten, Rijswijk
Opdrachtgever: Programmabureau RijswijkBuiten
Uitvoeringsperiode: 2020 t/m 2023
Aanneemsom: € 11.900.000

Projectomschrijving

CMD Civiele Werken is in 2019 geselecteerd om de infrastructuur in de wijk RijswijkBuiten te ontwikkelen en uit te voeren in een bouwteam, bestaande uit Programmabureau RijswijkBuiten, Ingenieursbureau Arcadis en CMD Civiele Werken.

Het projectgebied

De nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten (gemeente Rijswijk) betreft een voormalig kassengebied dat sinds 2012 wordt omgebouwd tot woningbouwlocatie met ongeveer 3.500 woningen en 15 ha. Bedrijventerrein.

RijswijkBuiten bestaat uit de deelgebieden Sion en ’t Haantje, waarbij Parkrijk (dit project) onderdeel is van ’t Haantje. In ‘t Haantje circa 1.100 woningen ontwikkeld, met de bijbehorende publieke voorzieningen. 

De werkzaamheden die worden uitgevoerd:

Parkrijk RijswijkBuiten realisatie infrastructuur

Voorbereidingsfase – Verantwoordelijkheden van het bouwteam: 

 • Inventariseren en coördineren werkzaamheden derden, zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven, nutsbedrijven, nevenaannemers;
 • Uitwerken van definitieve-, en uitvoeringsontwerpen t.b.v. bouw- en woonrijp maken van verschillende deelgebieden;
 • Verzorgen van ramingen en begrotingen en toetsen aan het budget;- Aandragen van oplossingen t.b.v. realiseren van het project binnen de raming;
 • Budget opstellen en bewaken;
 • Managen van financiën, omgevingsaspecten, vergunningen, planning, risico’s, verkeersvoorzieningen, grondstromen, flora en fauna.  

Uitvoeringsfase – Bouw- en woonrijpmaken:

 • Ontgraven watergangen, cunetten, rioleringssleuven en het vervoeren en verwerken grond in voorbelastingen en depots;
 • DWA en HWA rioleringen en huis- en kolkaansluitingen;
 • Realisatie diverse kunstwerken: bruggen, duikers, overkluizing;
 • Aanleg wegconstructies / verhardingen / asfaltconstructies;
 • Aanbrengen (houten) damwanden en beschoeiingen;
 • Verzorgen groenvoorzieningen;
 • Speelvoorzieningen en Inrichtingselementen aanbrengen.

CMD Civiele Werken is vanaf het begin betrokken bij het bouw- en woonrijp maken , in een adviserende en uitvoerende rol.

Foto onderzijde: Bouwrijp maken van een deelgebied.
Midden: een tweetal bestaande percelen, met daarboven de bouw van het 1e deelgebied.
Bovenzijde: de in aanbouw zijnde onderdoorgang, onder de spoorlijn Rotterdam – Den Haag, de Laan van ’t Haantje naar de wijk Pasgeld.

Bekijk projecten