Project De Kreek
te Den Hoorn

Bouwrijp maken nieuwbouwlocatie

Project: Bouwrijp maken nieuwbouwwijk De Kreek
Opdrachtgever: Gemeente Midden Delfland
Uitvoeringsperiode: Oktober 2018 t/m mei 2019
Aanneemsom: € 450.000,-

BRM De Kreek grond afvoeren scaled

Bouwrijp maken De Kreek
In Den Hoorn, op de nieuwbouwlocatie ‘De Kreek’ heeft CMD de grond bouwrijp gemaakt, inclusief het aanbrengen van riolering, drains, asfalt en repac. Het project is uitgevoerd in opdracht van gemeente Midden Delfland en aan CMD gegund op basis van een aanbesteding. Het project is naar volle tevredenheid van Gemeente Midden Delfland en binnen de gestelde termijn opgeleverd.

Bouwwegen en hoofdrijbaan van repac en asfalt

Er waren al een aantal bestaande rioolputten en drains op de bouwrijplocatie aanwezig; deze heeft CMD geïnspecteerd en gereinigd, waarna deze klaar waren om ze te koppelen aan de nieuwe riolering. Vervolgens zijn er bouwwegen van repac (menggranulaat) aangebracht en de hoofdrijbaan is direct in asfalt uitgevoerd.

12.500 m3 grondverzet

Maar liefst 12.500 m3 aan grondverzet heeft plaatsgevonden om de basis te leggen voor de nieuw te bouwen woningen. 11.5000 m3 grond is ontgraven en getransporteerd; deze grond was afkomstig uit de voorbelasting en uit de gegraven watergangen (singels). Vervolgens is er 1.000 m3 grond ontgraven ten behoeve van de rioolsleuven. Een deel zand wat afkomstig was uit de voorbelasting is weer gebruikt om een nette bodem te maken in de rioolsleuven. Toen de rioolsleuven gereed waren, is er 1.000 m1 aan riolering met gescheiden stelsel (DWA) door de hele wijk aangebracht.

Lucht foto: abbouwgroep.nl

Riolering ontlasten met drains en Wadi’s

Om het overtollige regenwater binnen de wijk goed af te kunnen voeren, is er een drainagesysteem (een grindkoffer) aangebracht. Deze grindkoffer filtert het regenwater voordat het in de drain terechtkomt, die op haar beurt het overtollige regenwater overstort op de singels. Om De Kreek verder ‘duurzaam waterproof’ te maken en de riolering te ontlasten, worden er tijdens de bouwrijpfase ook nog Wadi’s aangebracht (door de gemeente) die overtollig oppervlaktewater zullen opvangen. De Wadi’s zijn aangesloten op de bestaande singels rond de wijk.

Het project is naar volle tevredenheid van gemeente Midden Delfland opgeleverd en uitgevoerd.

Bekijk projecten