Project Brug P44 te Pijnacker

Realisatie ‘in huis gestorte’ betonnen verkeersbrug

Project: Realisatie betonnen verkeersbrug P44
Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker- Nootdorp
Uitvoeringsperiode: 1e kwartaal 2018
Aanneemsom: € 134.200,-

Naar eigen uitvoeringsontwerp

Voor gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft CMD een nieuwe verkeersbrug gerealiseerd. CMD heeft op basis van het definitief ontwerp van de Gemeente (gemaakt door ipv Delft) zelfstandig en naar eigen inzicht het uitvoeringsontwerp uit-geëngineerd. CMD heeft gekozen voor het ‘in huis’ prefab realiseren van de brug om de uitvoeringsduur ter plaatse zo kort mogelijk te laten zijn. Het resultaat: De brug is in 6 weken uitvoeringsduur ter plaatse gerealiseerd.

Prefab brugdelen in huis gemaakt

Gestart is met het maken van de constructieberekeningen voor de nieuwe brug. Na goedkeuring is het uitvoeringsontwerp gefinaliseerd en zijn er houten mallen gemaakt voor de prefab brugdelen (plaatliggers en landliggers). Nadat er wapening was aangebracht in de mallen, zijn op de werf van CMD de betonnen landhoofden en het betonnen brugdek gestort en klaargemaakt voor transport. Ook de brugleuningen zijn op maat gemaakt en in RAL9106 gespoten door een lokale leverancier van CMD. Het beton is gemaakt volgens de CUR-Aanbeveling 100, wat betekent dat het voldoet aan hoge esthetische eisen.

Goede start met omgevingscommunicatie

Voorafgaand de uitvoering is er zorg gedragen voor goede communicatie. Bewonersbrieven, een omleidingsroute en afzettingen zorgden voor een goede en veilige start van het werk. Vervolgens is de bestaande betonnen brug gesloopt en afgevoerd, de grond gesaneerd waarna de basis kon worden gelegd voor een nieuwe brug: Het aanbrengen van de prefab betonnen landhoofden met faunapassage en nieuwe beschoeiing.

De beschoeiing is een kunststof variant van ProLock, die erom bekend staat erg duurzaam te zijn. Vervolgens zijn de liggers, het brugdek en de leuningen bevestigd en was de nieuwe brug een feit. Als finishing touch is er een toplaag van asfalt met belijning en een fietssuggestiestrook aangebracht.

Kabels en leidingen in natte knoop

De uitdaging in dit project zat hem vooral in het positioneren van de bestaande kabels en leidingen. Deze zijn, zonder ze los te maken, in het nieuwe brugdek verwerkt; dit gebeurde door twee prefab brugdelen in het werk aan elkaar te storten door middel van twee natte knopen. De bestaande kabels en leidingen liggen nu in de natte knopen, in plaats van dat ze onder de brug hangen. Dit is een veiliger en netter alternatief.

Soepel uitvoeringsproces, kwalitatief hoogwaardig resultaat

De samenwerking met Gemeente Pijnacker-Nootdorp is goed verlopen. Doordat de Gemeente gebruik heeft gemaakt van de expertise van CMD op het gebied van bruggen, zijn er in een vroeg stadium al eventuele niet-uitvoerbare eisen getackeld. Dit leverde een soepel uitvoeringsproces op met een kwalitatief hoogwaardig resultaat.

De brug is naar volle tevredenheid en binnen de gestelde termijn opgeleverd.

Weg bereikbaar, transport over water

CMD heeft de Kwakelweg gedurende de hele uitvoeringsperiode zo goed mogelijk bereikbaar weten gehouden. Veel werk is vanaf de kade uitgevoerd, dat geldt voor de grond- en beschoeiingswerkzaamheden. Transport van materialen heeft via het water plaatsgevonden en het fietsverkeer is omgeleid via de rijbaan en een bypass.

Duurzaam asfalteren

Het wegdek van het bestaande fietspad is afgefreesd. In plaats van het vrijgekomen asfalt af te voeren heeft CMD voorgesteld dit te verwerken als funderingsmateriaal (het fietspad moest worden verstevigd en opgehoogd). Wat erg gunstig is ten aanzien van de CO2 uitstoot (geen afvoer, geen afvalverwerking) en hiermee zijn voor de opdrachtgever kosten bespaard. Dankzij de ophoging, de nieuwe fundering en nieuwe beschoeiing (deels vervangen) naast het fietspad, voldoet de kade weer aan de normen van het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Belangen omgeving goed in kaart

‘Een goed begin, is het halve werk’, zo ook voor dit project. Voor aanvang van de werkzaamheden heeft CMD de bewonerscommunicatie voor dit project op zich genomen. Zo is er een stakeholderbijeenkomst georganiseerd in een lokaal koffiehuis, waar omwonenden goed geïnformeerd zijn over de te verwachten werkzaamheden (en overlast). Het was een geslaagde avond waarin alle belangen goed in kaart werden gebracht, maar bovenal, waarin CMD zich als zeer toegankelijke aannemer profileerde (en al goed bekend stond omdat de combinanten afzonderlijk zeer bekend zijn in de omgeving.)

Het project is uitgevoerd zonder noemenswaardige klachten; de omwonenden waren goed geïnformeerd en uiteindelijk erg tevreden, omdat de verwachtingen ruim werden waargemaakt. En de Gemeente, die was ‘super tevreden’. Omdat deze tijdens het hele uitvoeringsproces gevrijwaard is gebleven van alle coördinatie en communicatie en het eindresultaat boven verwachting is gebleken.

Bekijk projecten