Project Reconstructie Kwakelweg

Reconstructie van kade, fietspad en parkeerterrein te Maasland
Project: Reconstructie Kwakelweg te Maasland
Opdrachtgever: Gemeente Midden Delfland
Uitvoeringsperiode: September- medio oktober 2018
Aanneemsom: € 219.403,-

Verstevigde, veilige en toegankelijke kade

Voor Gemeente Midden Delfland heeft CMD het fietspad en parkeerterrein aan de Kwakelweg in Maasland gereconstrueerd. Het project is uitgevoerd in een bouwteam-vorm, met CMD als projectcoördinatieverantwoordelijke. Het werk bestond uit beschoeiings- en grondwerkzaamheden en het aanbrengen van een nieuwe fundering en asfaltconstructies. Het resultaat is een verstevigde en opgehoogde kade, die veilig en goed toegankelijk is. Het project is binnen de gestelde termijn van 6 weken opgeleverd en uitgevoerd, naar tevredenheid van zowel de omwonenden als de gemeente.

 

Stevige fundering

Veel aandacht is in dit project besteed aan het zo stevig en duurzaam mogelijk maken van de funderingen. De toegangsweg naar het parkeerterrein is bijvoorbeeld gefundeerd met Tensar funderingswapening en een funderingslaag van menggranulaat. Dit zorgt ervoor dat de weg in de toekomst minder snel zal scheuren en bestand is tegen een stootje.

Optimalisaties voor finishing touch

Naast de noodzakelijke werkzaamheden zoals hiervoor beschreven, heeft CMD nog enkele optimalisaties uitgevoerd, te weten het reconstrueren van een houten brug en het reconstrueren van de parkeerplaats. De brug is uiteindelijk vervangen door een nieuw exemplaar en de weg naar de parkeerplaats is op plaatsen gereconstrueerd (zettingen eruit gehaald, overlagen van ondergrond). Grondverbetering heeft plaatsgevonden door de grond rond zg. “zonken” (oude sloten) uit te graven en aan te vullen BIMS.

 

Weg bereikbaar, transport over water

CMD heeft de Kwakelweg gedurende de hele uitvoeringsperiode zo goed mogelijk bereikbaar weten gehouden. Veel werk is vanaf de kade uitgevoerd, dat geldt voor de grond- en beschoeiingswerkzaamheden. Transport van materialen heeft via het water plaatsgevonden en het fietsverkeer is omgeleid via de rijbaan en een bypass.

Duurzaam asfalteren

Het wegdek van het bestaande fietspad is afgefreesd. In plaats van het vrijgekomen asfalt af te voeren heeft CMD voorgesteld dit te verwerken als funderingsmateriaal (het fietspad moest worden verstevigd en opgehoogd). Wat erg gunstig is ten aanzien van de CO2 uitstoot (geen afvoer, geen afvalverwerking) en hiermee zijn voor de opdrachtgever kosten bespaard. Dankzij de ophoging, de nieuwe fundering en nieuwe beschoeiing (deels vervangen) naast het fietspad, voldoet de kade weer aan de normen van het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Belangen omgeving goed in kaart

‘Een goed begin, is het halve werk’, zo ook voor dit project. Voor aanvang van de werkzaamheden heeft CMD de bewonerscommunicatie voor dit project op zich genomen. Zo is er een stakeholderbijeenkomst georganiseerd in een lokaal koffiehuis, waar omwonenden goed geïnformeerd zijn over de te verwachten werkzaamheden (en overlast). Het was een geslaagde avond waarin alle belangen goed in kaart werden gebracht, maar bovenal, waarin CMD zich als zeer toegankelijke aannemer profileerde (en al goed bekend stond omdat de combinanten afzonderlijk zeer bekend zijn in de omgeving.)

Het project is uitgevoerd zonder noemenswaardige klachten; de omwonenden waren goed geïnformeerd en uiteindelijk erg tevreden, omdat de verwachtingen ruim werden waargemaakt. En de Gemeente, die was ‘super tevreden’. Omdat deze tijdens het hele uitvoeringsproces gevrijwaard is gebleven van alle coördinatie en communicatie en het eindresultaat boven verwachting is gebleken.

Bekijk projecten