Project Vlietpark Wateringseveld

Bodemsanering en aanleg park met speeleiland en bruggen

Project: Bodemsanering en aanleg park met speeleiland en bruggen
Opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie Wateringseveld (OCWV) in opdracht van Gemeente Den Haag
Uitvoeringsperiode: 2003 t/m 2010
Aanneemsom: 2,6 miljoen

Projectomschrijving

‘Het Vlietpark in het Wateringse Veld is bijna 1 kilometer lang en wordt ook wel de ‘groene long’ van Den Haag genoemd. Het Vlietpark is aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Er zijn wel 155 bomen. De grote gazons nodigen uit tot diverse activiteiten. Ook aan de kinderen is gedacht. Er zijn diverse speeltoestellen aanwezig.’ (www.denhaag.nl)

Begin jaren ’00 was het anders gesteld met de hedendaagse ‘groene long van Den Haag’. Voordat CMD arriveerde in het oude park, bestond deze uit braakliggend terrein.

Een duurzame start

Alvorens gestart werd met de aanleg van het Vlietpark, heeft CMD heeft in 2003 een bodemsanering uitgevoerd in het nabij gelegen Boezemland. Hieruit kwam een grote hoeveelheid licht verontreinigde grond vrij welke zou worden afgevoerd naar een project in Tilburg. Door de grote inspanning van de OCWV is er besloten deze grond in het toekomstige Vlietpark te verwerken. Met als doel: Het duurzaam hergebruiken van grond.

CMD heeft een voorstel ingediend om het Vlietpark (en de te verwerken grond) grof af te werken. De uiteindelijke uitvoering bestond uit het afdekken van de licht verontreinigde grond met scheidingsdoek (om menging met schone grond te voorkomen), het aanbrengen van een leeflaag, uitgraven van watergangen, maken van boomplantgaten en het aanbrengen van de funderingen voor de toekomstige wandelpaden.

De opdracht werd aan de CMD gegund en zo zijn we in 2006 gestart met het in profiel brengen van het park. Al snel werd er gretig gebruik gemaakt van dit park door de nieuwe bewoners van Wateringseveld.

Door de sterke fasering is het werk in 2008 opgeleverd.

Inrichten speeleiland – Fase 2

Begin 2008 werd de CMD wederom benaderd door de OCWV. Nu voor het inrichten van het speeleiland in het Vlietpark. Uiteraard had de CMD hier interesse in, en kreeg na het indienen van het Definitief Ontwerp, in 2008 opdracht tot uitvoering ervan.

Meer dan 600 m2 zand ten behoeve van speelvelden, en circa 200 m2 asfalt is verwerkt aangebracht. Er zijn zandbakken, bolders, valondergronden en diverse straatmeubilair geplaatst. Man en macht heeft ervoor gezorgd dat het project nog vóór de zomervakantie kon worden opgeleverd. Omwonende jeugd maakte al gauw gretig gebruik van alle geboden activiteiten en mogelijkheden binnen het Vlietpark.

Gebleken kwaliteit zorgt voor continuerende samenwerking

Doordat CMD vooral veelzijdig is in de uitvoering van haar projecten (meer dan 175 jaar kennis en ervaring en een scala aan specialismen op het gebied van civiele werken) voldeed CMD telkens aan de gestelde eisen. De gebleken kwaliteit van de samenwerking, in de vorm van een Bouwteam, en die van de uitgevoerde werkzaamheden, zorgde keer op keer voor een hernieuwde samenwerking.

Acht bruggen en diverse wandelpaden – Fase 3

In 2009 heeft CMD acht bruggen en de afwerking van diverse wandelpaden gegund gekregen: De laatste fase in het ‘woonrijp maken’ van het Vlietpark.

In het 2e kwartaal van 2009 werd er gestart en in oktober 2009 is dit project opgeleverd. Specifiek binnen dit werk was het polijsten en kleuren van de asfaltpaden (7.000 m2), speciaal voor skaters.

Grootste speeleiland van Den Haag – Fase 4

Als allerlaatste onderdeel is na een onderhandelingsronde, in augustus 2010 gestart met het aanbrengen van twee bruggen en het inrichten van het grootste speeleiland van Den Haag, ‘het Kwakeiland’, met paden en klimtoestellen. Onder andere 4.500m2 aan grondverzet heeft plaatsgevonden voor cunetten, een watergang en de klimberg. De laatste fase is in 2011 opgeleverd.

Vandaag de dag stimuleert het park jong en oud tot ontdekken, bewegen en samenspel.

Bekijk projecten