Project Lely Industries Maassluis

Bouw – en woonrijp maken

Project: Bouw– en woonrijp maken bedrijventerrein
Opdrachtgever: Lely industries Maassluis
Uitvoeringsperiode: September 2011 t/m oktober 2013
Aanneemsom:  5,5 miljoen

Projectomschrijving

Ten behoeve van het nieuwbouwproject Lely, een fabrieks- en hoofdkantoorlocatie in de Dijkpolder in Maassluis (22.500 m² fabriek, 10.500 m² kantoor), heeft CMD de buitenruimte bouw-en woonrijp gemaakt. Het project mag oprecht bijzonder genoemd worden. Het nieuwe internationale hoofdkantoor maakt namelijk kans om gecertificeerd te worden als het meest duurzame industriële gebouw in Europa. CMD is er trots op hieraan meegewerkt te mogen hebben.

Een passende buitenruimte

In 2011 zette CMD de eerste schop in de grond waar tot dat moment zich alleen nog weilanden bevonden. De weinig draagkrachtige ondergrond maakte dit project tot een uitdaging. Om de gevreesde zettingen te voorkomen is gestart met het aanbrengen van voorbelasting inclusief verticale drainage. Op risicovolle gebieden, ook na de voorbelasting, is er EPS (piepschuim) en BIMS in de ondergrond aangebracht. Dit om de ondergrond zo min mogelijk te belasten.

Na het grootgrondverzet zijn (prefab) keerwanden geplaatst. Om te voldoen aan de extra constructieve eisen voor dit gebied, is er een op palen gefundeerde keerwand geplaatst. Vervolgens is er een gescheiden rioolstelsel aangebracht en zijn voorzieningen voor kabels en leidingen getroffen.

Vakmanschap en kwaliteit

Een nieuwbouwlocatie die plaats biedt voor honderden werknemers, vraagt om een goede toegankelijkheid. CMD heeft daartoe een speciale verkeersbrug aangelegd, die een goede bereikbaarheid van de parallelweg waarborgt. Ook is een kunststof fietsbrug aangebracht, waarvoor CMD de voorzieningen heeft getroffen om zettingen te voorkomen. Zo bestaat de helling van de brug onder andere uit getrapt geplaatste blokken EPS, afgedekt met grond.

CMD heeft een extra verdiepte waterpartij aangebracht, voor een verbeterde leefruimte voor vissen. Een speciaal aangebrachte Helofyten filter (moerasfilter) zorgt voor optimalisatie van de waterkwaliteit. Na de bouwrijpfase is de bestrating, het asfalt en het groen aangebracht.

Samenwerking en een tevreden opdrachtgever

De samenwerking tussen CMD en Lely is bijzonder goed verlopen. Met de bouwkundig aannemer is veelvuldig overleg gepleegd om werkzaamheden af te stemmen en de planning te waarborgen. Het werk is uiteindelijk naar volle tevredenheid en binnen de gestelde termijn aan Lely Industries opgeleverd.

Het werk is uiteindelijk naar volle tevredenheid en binnen de gestelde termijn aan Lely Industries opgeleverd.

Bekijk projecten