Combinatie Midden Delfland
Civiele Werken

SAMEN STERK IN CIVIEL WERK

construction icon 7 gray

Grondwerk

construction icon 5 gray

Waterbouw

construction icon 4 gray

Wegenbouw

9

Kroes aannemingsbedrijf

– Betonbouw
– Rioleringen
– Bouw- en woonrijp maken
– Saneringen

9

Verboon Maasland

– Kadeverbeteringen
– (Water)bodemsaneringen
– Oeververdedigingen
– Baggerwerken
– Ontgraven natte bouwkuipen
9

Van Dijk Maasland

– Bouwen op slappe bodem
– Funderingstechniek
– Milieutechniek
– Groenwerkzaamheden

 

Wie is CMD?

CMD Civiele Werken bestaat uit Kroes aannemingsbedrijf, Verboon Maasland en Van Dijk Maasland. Alledrie actief in de grond-, water-, en wegenbouw. Met een groot aantal aanverwante werkzaamheden zoals cultuurtechniek, baggerwerk en betonwerk vormen zij een ijzersterke aannemerscombinatie, met gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars en het bedrijfsleven als opdrachtgever. De combinatie stoelt op krachtige kernwaarden zoals betrokkenheid, flexibiliteit en het leveren van vakmanschap en kwaliteit.

CMDCW Werkwijze

CMD Civiele Werken dankt haar bestaan aan de vraag naar een daadkrachtige en innovatieve organisatie in de grond-, weg-, en waterbouw met een scala aan specialismen voor middelgrote werken. Sinds 1991 zijn wij ´samen sterk in civiel werk´, met ieder zijn eigen specialismen. Met verstand van zaken en door continue kennisuitwisseling zorgen wij voor gefundeerd advies en de effectieve realisatie van projecten.

Wij zijn concurrerend met organisaties van formaat door vereende krachten. Maar mét de kenmerken van een kleine organisatie: korte lijnen en flexibel in uitvoering. Zo houden we grip op de realisatie. Veel projecten worden door middel van geïntegreerde contractvormen gerealiseerd, zoals bouwteam en D&C.

Krachten binnen de combinatie

Verboon Maasland

Verboon Maasland, een bedrijf met een geschiedenis van ruim 60 jaar. Een familiebedrijf, actief in de Grond-, Weg- en Waterbouw en gespecialiseerd in veelzijdigheid. Wij hebben ruime ervaring in aanneming en succesvolle uitvoering van projecten, vooral op het gebied van watermanagement. Zoals kadeverbeteringen, baggerwerken, ontgraven (natte) bouw-kuipen, onderwaterbeton, waterbodemsaneringen (BRL SIKB7003) en oeververdedigingen. Ook het bouwrijp maken en bodemsaneringen (BRL SIKB 7001) behoren tot onze kernactiviteiten. Wij zijn innovatief en meedenkend, oplossingsgericht en met kwaliteit hoog in het vaandel.

Verboon’s kracht binnen CMD:

– Kadeverbeteringen
– (Water)bodemsaneringen
– Oeververdedigingen
– Baggerwerken
– Ontgraven natte bouwkuipen

Verboon telt 55 medewerkers en heeft een gemiddelde jaaromzet van circa 13 miljoen Euro.

Reconstructie Kwakelweg klei lossen CMDCW
CMDCW - home

Kroes Aannemingsbedrijf

Kroes Aannemingsbedrijf B.V. heeft ‘alles in 1 hand’: Wij hebben sinds 1957 ervaring opgedaan met projecten in zowel grond-, water- en wegenbouw, cultuurtechniek, (civiele) betonbouw als de tuinbouw. Gespecialiseerd in de aanleg van: (pers-)rioleringen, beschoeiingen, damwanden, duikerconstructies, betonfundaties, kademuren, bruggen, cultuurvloeren (eb- en vloed), laad- en loskuilen en aardwarmtelocaties. Wij zijn betrokken bij onze opdrachtgevers, flexibel in uitvoering, betrouwbaar en staan voor daadkracht en het leveren van kwaliteit. Wij zijn in overleg met onze opdrachtgevers in staat om projecten vanaf de ontwerpfase tot en met de realisatie te verzorgen. Hierbij staan de planning en de gewenste kwaliteit centraal.

Kroes’ kracht binnen CMD:

– Betonbouw
– Rioleringen
– Bouw- en woonrijp maken
– Saneringen

Kroes telt 50 medewerkers en heeft een gemiddelde jaaromzet van circa 18 miljoen Euro.

Van Dijk Maasland

Van Dijk Maasland: Een (h)echt familiebedrijf uit Maasland. In 1953 zijn we begonnen als loonbedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een totaalaanbieder in infra-, bouw-, milieu-, funderingstechnieken en groenvoorzieningen.

Wij zijn specialist in het realiseren van infrastructuur op slappe bodem, complexe binnenstedelijke projecten en de aanpak van funderingsproblematiek bij kademuren en woningen. Onze organisatie kenmerkt zich door voortdurende innovatiekracht in het bouwen op slappe bodem/funderingstechnieken, en bestaat uit loyale en betrokken vakmensen, die klantbehoeften voorop hebben staan. Wij komen het best tot ons recht binnen multidisciplinaire en complexe projecten welke geïntegreerd worden uitgevoerd, binnen verschillende contractvormen als UAV-GC, Bouwteam, EMVI en BIM. Wij geloven in een persoonlijke benadering en co-making met de sector en zijn continu alert op duurzaamheid: Van Dijk beschikt over het CO2 bewust certificaat trede 5.

Van Dijk’s kracht binnen CMD:

– Bouwen op slappe bodem
– Funderingstechniek
– Milieutechniek
– Groenwerkzaamheden

Van Dijk Maasland telt 100 medewerkers en heeft een gemiddelde jaaromzet van circa 20 miljoen Euro.

CMDCW Civiele Werken

Bekijk projecten