Samen sterk in civiel werk

Project:

 

Opdrachtgever:

Uitvoeringsperiode:

Aanneemsom:

Bodemsanering Paul Captijnlaan Poeldijk

 

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom
Eind augustus 2018 (8 weken)

287.750,- (gefactureerd:  445.776,-)

Bodemsanering nieuw-
bouwlocatie (onderdeel
bouwrijp maken), Poeldijk      

Eind augustus ‘18 (8 wkn)

Aanneemsom: 287.750,-
Gefactureerd:
445.776,-

 

Project Bodemsanering te Poeldijk

Bodemsanering nieuwbouwlocatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saneren, verhogen geluidswal naar eigen uitvoeringsontwerp

Voor Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom, heeft CMD over een oppervlak van 12.000 m² aan vervuilde grond gesaneerd en een natuurlijke geluidswal verhoogd, voor de nieuw te bouwen woonwijk ‘De Kreken’ in Poeldijkerhout Noord. Het project is gegund op basis van een onderhandse aanbesteding (laagste prijs) en is gerealiseerd naar eigen uitvoeringsontwerp van CMD. De sanering heeft 8 weken geduurd; dit is binnen de gestelde termijn.

 

Bijzondere archeologische vondsten

Eerst is de vervuilde grond gesaneerd, tot zo’n 20 cm diep, over een oppervlak van 12.000 m². In totaal is de 7.376 ton vervuilde grond in depot gezet, waarna het is gekeurd en afgevoerd naar een speciaal depot waar vervuilde grond wordt verwerkt. Op sommige plekken moest dieper dan een halve meter worden gegraven; in dat geval moest een archeoloog worden opgeroepen om te speuren naar vondsten. Maar vaak bleken zich er al in de eerste 20 cm grond bijzondere vondsten te bevinden, zoals ‘Fibula’s’, zg. Romeinse sluitspelden en diverse botresten van 2000 jaar oud. Ongeveer de helft van de tijd is het project uitgevoerd onder archeologische begeleiding.


Op de bouwrijplocatie waren er diverse bestaande gronddepots. Grond afkomstig hieruit is door CMD verwerkt in een bestaande natuurlijke geluidswal (1.160 m³), waardoor deze is verhoogd en verlengd. Een ander deel van de grond is binnen het werk verplaatst (3.895 m³) en de overgebleven grond, zo’n 2.100 m³, is naar een depot buiten de locatie afgevoerd.

Goede samenwerking met stakeholders

CMD heeft voor dit project nauw samenwerkt met een milieubureau (controlerende partij) en met Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom. Dit verliep goed en het project is, ondanks de grote hoeveelheid archeologische vondsten, binnen de gestelde termijn opgeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home      Kracht van CMD      Onze werkwijze      Referentieprojecten      Contact

Combinatie

Midden Delfland

Civiele werken

Vondst: een sluitspeld
uit de Romeinse tijd